Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych - podsumowanie I-II 2018 r.

W styczniu i w lutym 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim  zorganizowało 2 spotkania szkoleniowe (grupy wsparcia) skierowane do rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Główną ideą grup wsparcia była możliwość wymiany doświadczeń między rodzinami, które zdecydowały się zapewnić czasową opiekę i wychowanie dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkania szkoleniowe realizowane były w ramach WRPO 2014+, Działanie 7.2 Usług Społeczne i zdrowotne, podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - "PLAN NA LEPSZE JUTRO".

STYCZEŃ

W dniu 11 stycznia odbyła się pierwsza w 2018 roku grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka. Tematem szkolenia przeprowadzonego przez specjalistę - Panią Maria Stec było ,,Wypalenie zawodowe opiekunów w rodzinach zastępczych”. W pierwszej części spotkania rodziny mogły zapoznać się z przyczynami i objawami wypalenia zawodowego, w drugiej zaprezentowano zebranym 2 filmy. Pierwszy z nich dotykał problematyki przemocy w rodzinie i jej wpływu na rozwój dziecka, drugi skupiał się na emocjach dziecka, które trafiło do rodziny adopcyjnej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy podzielili się własnymi refleksjami dotyczącymi tematu przewodniego. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby.

LUTY

W dniu 8 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka, w którym uczestniczyło 20 osób. Tematem przewodnim spotkania prowadzonego przez pedagog – Panią Katarzyną Hercog, było ,,Podtrzymywanie więzi z rodzicami biologicznymi w pieczy zastępczej”. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i prowadzone było w formie sympozjum. Prowadząca podkreśliła znaczenie zaangażowania rodziców biologicznych i podjętych przez nich starań w kierunku powrotu dziecka do domu oraz wspierającą rolę rodziców zastępczych. Podczas spotkania rodzice zastępczy opowiedzieli o doświadczeniach wychowanków w kwestii kontaktów z rodzicami biologicznymi oraz ich osobistych odczuciach. Podsumowaniem grupy  była wypowiedź prowadzącej nt. wzajemnego szacunku.

zobacz więcej aktualności