Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim o wyborze partnera do projektu realizowanego w partnerstwie

Dotyczy: ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146) do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach WRPO 2014-2020,  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przygotowanego na konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że na otwarty nabór partnerów złożona została jedna oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Źródełko, ul Ogrodowa 12, 62-066 Granowo. Oferta ta spełnia kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania do projektu realizowanego w partnerstwie wybrane zostało Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Źródełko, ul Ogrodowa 12, 62-066 Granowo.

tekst ogłoszenia

zobacz więcej aktualności