Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE znak PCPR.2260.1-3/19

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
 
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zmianami) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,poz.2077),zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim”

Zamawiający:   

 Powiat Grodziski
 ul. Żwirki i Wigury 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  NIP: 995-02-08-895

Odbiorca:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Żwirki i Wigury 1
 62-065 Grodzisk Wielkopolski
 Telefon: (61) 44 47 281
 e-mail: pcpr@pgw.pl

Przedmiot zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy świadczonych co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.2188 ze zmianami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Druk zapytania

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

załącznik nr 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zobacz więcej aktualności