Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.2.1/2021 - przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  PCPR.2260.2.1/2021

            Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

realizowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00),

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający:             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

                                    ul. Żwirki i Wigury 1

                                   62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat.

KOD CPV:

85000000-0 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. - maj 2021 r.

Informacje dodatkowe: …….

Istotne warunki zamówienia:

więcej....

zobacz więcej aktualności