Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Aktywny Samorząd 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. Uchwałą nr 14/2014 Zarząd PFRON zatwierdził zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, skierowanego do osób niepełnosprawnych.
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programu i zasad dofinansowania.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

30.03.2014r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/ półrocza

31.05.2014r.

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/ półrocza

30.08.2014r Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach Modułu I
30.09.2014r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach Modułu II

31.01.2015r.

Termin zakończenia wypłat dofinansowania wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych 2014 r.)

30.06.2015r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014  - do tego dnia wszystkich umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są poniżej.
Informacji można również zasięgnąć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 508, mail: pcpr@pgw.pl

Wnioski  przyjmowane są w trybie ciągłym:
- dla Modułu I do dnia 30 sierpnia 2014 r.
- dla Modułu II do dnia 30 września 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można również na stronie PFRON:
http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html


Informacje ogólne na temat obszarów i wielkości dofinansowania - pobierz

 wniosek dla ON pełnoletniej pobierz
wniosek dla ON podopieczny pobierz
wkładka obszar A Zadanie nr 1 pobierz
wkładka obszar A Zadanie nr 2 pobierz
 wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 1 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 2 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 3 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 4 pobierz
wkładka obszar D pobierz
wkładka Moduł II pobierz
 zał 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach pobierz
zał 2a do wniosku - Moduł I; zaś.lekarskie, zadanie B1 oraz C1, C3, C4 pobierz
zał 2b do wniosku - Moduł I zaś. lekarskie, zadanie B1 pobierz
zał 3 do wniosku - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
zał 4 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym pobierz
 zał 4 do wniosku - Moduł II; zaświadczenie z.uczelni pobierz