Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Aktywny Samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 13/2015 Rada Nadzorcza PFRON wprowadził zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programu i zasad dofinansowania.
1. W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:
• Moduł I:   
o Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
o Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
o Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
o Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
o Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

 

30.03.2015r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/ półrocza - Moduł II

31.05.2015r.

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/ półrocza

30.08.2015r Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach Modułu I
10.10.2015r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach Modułu II

31.01.2016r.

Termin zakończenia wypłat dofinansowania wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015  - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są poniżej.
Informacji można również zasięgnąć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 508, mail: pcpr@pgw.pl

 

Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można również na stronie PFRON:
http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html


Informacje ogólne na temat obszarów i wielkości dofinansowania - pobierz

wniosek dla ON pełnoletniej pobierz
wniosek dla ON podopieczny pobierz
   
wkładka obszar A Zadanie nr 2 pobierz
 wkładka obszar B Zadanie  nr 2 pobierz
   
 wkładka obszar C Zadanie nr 2 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 3 pobierz
 wkładka obszar C Zadanie nr 4 pobierz
wkładka obszar D pobierz
wkładka Moduł II pobierz
 zał 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach pobierz
zał 2a do wniosku - Moduł I; zaś.lekarskie  C3, C4 pobierz
   
zał 3 do wniosku - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
zał 4 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym pobierz
 zał 4 do wniosku - Moduł II; zaświadczenie z.uczelni pobierz