Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018 r.  przyjmuje wnioski w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD 2018.

W ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:
Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

UWAGA:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

dla Modułu I – do dnia 30 sierpnia 2018 r.
dla Modułu II:

- do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Szczegółowy Harmonogram dla Modułu II

01.03.2018r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018)
30.03.2018r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018)
10.10.2018r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2019)

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Informacji można również zasięgnąć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 508, mail: pcpr@pgw.pl

Informacje o zakresie i kwotach dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można również na stronie PFRON:
http://www.pfron.org.pl/


WNIOSKI

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

wniosek + załączniki - osoba dorosła

wniosek + załączniki - dziecko


Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

wniosek + załączniki - osoba dorosła


Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

wniosek + załączniki - osoba dorosła

wniosek + załączniki - dziecko


Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek + załączniki - osoba dorosła

wniosek + załączniki - dziecko


Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

wniosek + załączniki - osoba dorosła


Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

wniosek + załączniki - osoba dorosła


Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

  1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (18,12 KB, docx)
    2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (17,03 KB, docx)
  2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  3. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (16,73 KB, docx)
  4. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

wniosek + załączniki - osoba dorosła


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

wniosek + załączniki - osoba dorosła