Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
- uchwały z dnia 20 stycznia 1999 r. Nr V/13/99 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim,
- oraz innych ustaw.

UWAGA: Rejestr o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), dostępny jest w siedzibie instytucji.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załącznik do pobrania