Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ edycja 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim
rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego
„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

na rok 2014

 

W dniach od 3 stycznia 2014 do 27 stycznia 2014 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie.


Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej.


Oferowane wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące instrumenty aktywnej integracji:
Instrument aktywizacji edukacyjnej - finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową;


Instrument aktywizacji zawodowej  – usługi wspierające aktywizacje zawodową;  organizacja i finansowanie usług wspierających w tym trenera pracy, doradcy zawodowego.


Instrument aktywizacji społecznej - organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych;


Instrument aktywizacji zdrowotnej - sfinansowanie części kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz  kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

1. Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:  

- Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu.

- Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat.

- Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność.

- Osoby zamieszkujące powiat grodziski.

- Osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w art.7  ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej.

- Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje.

- Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.


2. Wybór uczestników projektu odbędzie się kolejno wg. następujących kryteriów:

- sytuacja bytowo - materialna;

- motywacja do udziału w projekcie;

- w przypadku osób niepełnosprawnych posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczy i umiarkowany lub równoważne);


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Ankietę można przesłać drogą e-mail: pcprg@wp.pl, lub piotr@pcprgw.pl bądź wypełnić w siedzibie PCPR, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (budynek A Starostwa Powiatowego).


Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie od 3 stycznia do 20 stycznia 2014 r.Więcej informacji pod numerami telefonów:

tel. 61 44 52 508 lub 61 44 52 509 lub 61 44 47 281

Załączniki:

Ankieta rekrutacyjna - do pobrania

Regulamin - do pobrania

Ogłoszenie o naborze - do pobrania