Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
Powróć do: Programy

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

 Powiat Grodziski realizuje zadanie w ramach resortowego Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 1 075 335.00 zł 
Umowa nr 27/2024/AOOzN zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim.

 


data publikacji: 22.12.2023 r.

Powiat Grodziski realizuje zadanie publiczne określone w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 73 220,79 zł 

Całkowita wartość: 110 941,87 zł

Opis zadania: dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Umowa nr PS-III.946.1.5.2023 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. zawarta w dniu 22.12.2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim.