Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Opieka Wytchnieniowa

 Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

plakat

Powiat Grodziski ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr LIII/377/2023 w sprawie przystąpienia przez Powiat Grodziski do realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023.

informuje o rozpoczęciu naboru

uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Powiatu Grodziskiego

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów (adresatów Programu którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej) sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania przez niego całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem):

• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

lub

• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Członkowie rodzin lub opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udziela pracownik PCPR w Grodzisku Wlkp.

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 23 marca 2023 r.

Zastrzega się, iż powiat przestrzegać będzie w ramach naboru zasad pierwszeństwa wniosków wskazanych w Programie. Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Powiat Grodziski zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania tych usług, celem zwiększenia ich dostępności dla wnioskodawców.

W przypadku nadmiernej ilości wniosków o tej samej wadze uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków. W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie, zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:

- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do PCPR w Grodzisku Wlkp.),

- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

- osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, pok nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie i osobę niepełnosprawną /albo opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej/, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Klauzula RODO nr 2 podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie i osobę niepełnosprawną /albo opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej/, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 Dofinansowanie projektu: 24 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 24 000,00 zł

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – tel. 61 44 52 508

Załączniki do pobrania:

program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 - Program Opieka Wytchnieniowa 2023 

karta zgłoszenia - do pobrania 

karta zgłoszenia - wersja edytowalna - do pobrania 

karta pomiaru  - do pobrania 

karta pomiaru - wersja edytowalna - do pobrania 

klauzula RODO - do pobrania 

klauzula RODO nr 2 - do pobrania 

oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej - do pobrania 

plakat - do pobrania 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.