Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

Likwidacja Barier

Zasady likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Likwidacja barier ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów, więc dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą.

Uchwala zarządu w sprawie "Zasad dofinansowania ze środków PFRON..."

WAŻNE!!!
- PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
- Wnioski  na likwidację barier przyjmowane są przez cały rok.
- Likwidacja barier zależy od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb i podlega weryfikacji przez  odpowiednie służby (komisję).

Wzory wniosków do pobrania:

Likwidacja barier architektonicznych: Wniosek_LBA_2024 
   
Likwidacja barier technicznych: Wniosek_LBT_2024  
   
Likwidacja barier w komunikowaniu się: Wniosek_LBK_2024